Regulamin Serwisu

Regulamin platformy

 

1. Platforma Moodle: system informatyczny do wspierania procesów edukacyjnych w ramach działalności dydaktyczno - wychowawczej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie.

2. Użytkownik: osoba posiadająca konto na platformie Moodle.

3. Prowadzący: użytkownik o uprawnieniach pozwalających na prowadzenie zajęć/szkoleń na platformie Moodle.

4. Administrator: osoba odpowiedzialna za sprawne działanie platformy Moodle.

5. Z platformy Moodle mogą korzystać tylko zarejestrowani pracownicy i uczniowie ZSCKR w Gołotczyźnie.

6. Użytkownicy zobowiązani są do wypełnienia swojego profilu prawdziwymi danymi osobowymi. Do profilu powinno być też dołączone zdjęcie użytkownika. 

7. Uzyskanie konta jest jednoznaczne ze zgodą na wykorzystywanie danych osobowych użytkownika w zakresie koniecznym do obsługi platformy Moodle przez Prowadzącego i Administratora.

8. Rozpoznanie faktu udostępniania konta oraz materiałów dydaktycznych uzyskanych z platformy osobom trzecim jest zabronione i może skutkować zablokowaniem konta.

9. Udostępnianie oraz powielanie materiałów dydaktycznych umieszczonych na platformie oraz skryptów naukowych, otrzymanych po odbytych zajęciach bez wyraźnej zgody Prowadzącego jest zabronione.

10. Wolno zamieszczać tylko te materiały, do których użytkownicy mają prawa autorskie. W przypadku zamieszczenia całości bądź fragmentów materiałów osób trzecich wymagana jest ich pisemna zgoda.

11. W wypowiedziach nie wolno zamieszczać treści nieprzyzwoitych, obraźliwych ani obscenicznych.

12. Materiały i wypowiedzi zamieszczone przez użytkowników mogą być modyfikowane, bądź usuwane przez Prowadzącego lub Administratora, gdy są one niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu. Dotyczy to w szczególności wypowiedzi i materiałów nie związanych z programem studiów.

13. Nieprzestrzeganie regulaminu jest równoznaczne z zakazem korzystania z platformy Moodle.

14. Użytkownik logując się do platformy Moodle zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.

Last modified: Wednesday, 18 March 2015, 12:14 AM